IXP PATACA DE GALICIA 2024

Zona Xeográfica

Entre 1500 e 1800 hectáreas

A superficie agrícola dedicada ao cultivo sitúase anualmente arredor das 1500 ou 1800 hectáreas. 

A área de produción e envasado do produto amparado pola indicación xeográfica protexida abarca a Comunidade Autónoma de Galicia. A superficie cultivada con estas variedades e que ten como destino o mercado estímase nunhas 1350 hectáreas.