IXP PATACA DE GALICIA 2024

Regulamento actual

O regulamento que rixe a Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia é o seguinte:

Evolución Normativa

  • Orde do 5 de abril de 1989: Recoñecemento da Denominación P.G.C e nomeamento do seu Órgano Rector.
  • Orde do 19 de setembro de 1989: Aprobación do regulamento da Denominación.
  • 12 de abril de 1996: Solicitude da Denominación Específica.
  • Orde do 19 de setembro de 1996: Recoñecemento da Denominación Específica e nomeamento do seu Consello Regulador.
  • Orde do 24 de xuño de 1998: Aprobación do Regulamento da Indicación Xeográfica Protexida e do seu Consello Regulador.
  • Orde do 24 de abril de 2002 (BOE: nº 113, 11-5-2002) do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, APA/1046/2002: Ratificación do Regulamento da Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia e do seu Consello Regulador.
  • Regulamento (CE) nº 148/2007 da Comisión do 15 de febrero de 2007: Pola que se inclúe no Rexistro de Indicacións Xeográficas Protexidas a Pataca de Galicia ou Patata de Galicia (IGP).
  • Orde do 26 de xullo de 2010: Pola que se aproba o Regulamento da Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia e do seu Consello Regulador (DOG: 29-07-2010).
  • Regulamento de Execución (UE) 2023/645 da Comisión do 7 de maio de 2020: Polo que se aproba unha modificación que non é de menor importancia do prego de condicións dun nome inscrito no Rexistro de Denominacións de Orixe Protexidas e de Indicacións Xeográficas Protexidas “Pataca de Galicia”/”Patata de Galicia” (IGP).