IXP PATACA DE GALICIA 2024

Programa de Control

Estrutura de Control

  • Nome: Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia
  • Enderezo: Finca A Devesa, s/n 32630, Xinzo de Limia (Ourense)
  • Teléfono: 988 462 650
  • Fax: 988 462 650
  • Enderezo electrónico: patacadegalicia@patacadegalicia.com

O Consello Regulador cumpre coa norma UNE-EN ISO/IEC 17.065.