O Regulamento que rixe a Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia é o que podes ver no enlace que segue:

Reglamento IGP Pataca de Galicia 

FICHA TECNICA 2021

Pataca de Galicia: PREGO DE CONDICIONS VIXENTE

Para ver o Regulamento precisas un lector de arquivos con extensión pdf, podes descargar un premendo aquí