Estructura de Control

Nome: Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia

Dirección: Finca a Devesa, s/n 32630 – Xinzo de Limia (Ourense)

Teléfono: 988 462 650

Fax: 988462 650

E-mail: patacadegalicia@patacadegalicia.es

O Consello Regulador cumpre a norma UNE-EN ISO/IEC 17.065