APROBADAS POLA UNANIMIDADE DOS ASISTENTES  NO PLENO ORDNINARIO DO DÍA 17 DE OUTUBRO DE 2016

CAPÍTULO VIII

RÉXIME ECONÓMICO E CONTABLE

Artigo 47º.-Recursos económicos.

 1. Para o cumprimento dos seus fins, o Consello Regulador poderá contar cos recursos económicos establecidos na Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega, así como no Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo que se regulan as denominacións xeográficas de calidade do sector alimentario e os seus consellos reguladores.
 2. Conforme a citada normativa, establécense as cotas que deberán aboar os inscritos:

A) OS TITULARES DE PLANTACIÓNS:

 • Cota de inscrición: 100 €
 • Cota de renovación do rexistro: 100 €
 • Cota en función da actividade do inscrito na denominación: 0 € x Kg. envasado baixo a denominación
 • Cota  por hectárea declarada: 0 € por hectárea declarada

B) OS TITULARES DE PLANTAS ENVASADORAS:

 • Cota de inscrición:  100 €
 • Cota de renovación do rexistro: 100 €
 • Cota en función da actividade do inscrito na denominación: 2% de 0,48 € x Kg. envasado baixo a denominación
 • Cota relativa o control e certificación: 
MENOS DE 50.000 KG20 €/MES CON ACTIVIDADE
DE 50.000 A 100.000 KG35 €/MES CON ACTIVIDADE
DE 100.000 A 200.000 KG50€/MES CON ACTIVIDADE
DE 200.000 A 500.000 KG75 €/MES CON ACTIVIDADE
DE 500.000 A 1.000.000 KG100 €/MES CON ACTIVIDADE
MAS  DE 1.000.000 KG120€/MES CON ACTIVIDADE
 • Cota pola relativa ao servizo de expedición de contraetiquetas: dobre do prezo das contraetiquetas + 30 € servizo de expedición
 • Outras Cotas

Análises de mostras de inscritos: 15,00 €

Análises de mostras non inscritos: 50,00 €