O produto amparado pola indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia son tubérculos da especie Solanum tuberosum L destinados ao consumo humano que cumpren os  requisitos esixidos por este regulamento, polo prego de condicións e pola lexislación vixente.

2. As patacas deberán ter o aspecto varietal característico. Serán patacas enteiras e exentas de ablacións ou golpes, sas, limpas e coa pel ben formada, firmes e sen xermolar, exentas de defectos externos, manchas, feridas, deformacións ou coloracións, humidade adecuada e sen sabores ou olores estraños

3. As características morfolóxicas e a súa cor varían en función da variedade de que se trate, como se resume na seguinte táboa:

Variedade Kennebec Agria Fina de Carballo
Forma Redonda a oval Oval alongada Redondeada
Ollos Moi superficiais Moi superficiais Profundos
Cor da pel Amarela clara Amarela Amarela clara
Cor da carne Branca Amarela Branca

4. Independentemente da variedade de que se trate, as patacas acollidas a esta indicación xeográfica teñen unha pel de aparencia lisa e fina e caracterízanse por una textura firme ao tacto e cremosa ao seren cocidas, consistente en boca. A súa calidade para o consumo é excelente, destacando polo seu contido en materia seca e por manter as súas calidades de cor, aroma e sabor despois de ser cociñadas.

5. As patacas deberán ter un calibre mínimo de 35 mm. Con todo, admitirase a comercialización de patacas cun calibre comprendido entre 18 mm e o mínimo citado, baixo a denominación “pataca miúda fóra de calibre”, ou outra designación de venda equivalente.

A homoxeneidade do calibre non é obrigatoria naqueles envases de venda dun peso neto superior a 5  quilogramos. Nos envases de venda de peso neto inferior ou igual a 5 quilogramos a diferenza entre as unidades maior e menor non será superior a 35 mm.

O calibre virá dado pola lonxitude en mm ao lado da  retícula dunha malla cadrada, pola que de forma natural e máis axustada poidan pasar os  tubérculos.

6. As características analíticas das patacas protexidas son:

– Contido en materia seca: superior ao 18%.

– Contido en azucres redutores: inferior ao 0,4%.

7. Para o control do cumprimento das características recollidas neste artigo admitiranse as tolerancias que en cada momento estableza a normativa sobre calidade comercial das patacas de consumo.